Đơn hàng cho nam

1
TUYỂN 3 NAM LẮP CỐP PHA PANEN
Ngày thi: 10/01/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 Triệu
Số lượng: 3
1
TUYỂN 6 NAM CƠ KHÍ ĐÚC
Ngày thi: 20-01-2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 40 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
TUYỂN 40 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
Ngày thi: 05.04.2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 33 Triệu
Số lượng: 40
1
TUYỂN 12 NAM CỐT THÉP
TUYỂN 12 NAM CỐT THÉP
Ngày thi: 04/03/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI
TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI
Ngày thi: 25.03.2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 06 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
TUYỂN 06 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
Ngày thi: 07/01/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 09 NAM CƠ KHÍ HÀN
TUYỂN 09 NAM CƠ KHÍ HÀN
Ngày thi: 02/02/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 9
1
TUYỂN 6 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ
TUYỂN 6 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ
Ngày thi: 30.12.2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 28 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 6 NAM DÁN GIẤY TƯỜNG TỈNH CHIBA
TUYỂN 6 NAM DÁN GIẤY TƯỜNG TỈNH CHIBA
Ngày thi: 30-12-2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM
TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM
Ngày thi: 10/01/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 44 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 30 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN CƠ KHÍ
TUYỂN 30 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN CƠ KHÍ
Ngày thi: 11/03/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 30
1
TUYỂN 12 NAM MỘC XÂY DỰNG
TUYỂN 12 NAM MỘC XÂY DỰNG
Ngày thi: 11/12/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 06 NAM CƠ KHÍ HÀN
TUYỂN 06 NAM CƠ KHÍ HÀN
Ngày thi: 18/12/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 09 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG
TUYỂN 09 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY XÂY DỰNG
Ngày thi: 26.12.2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 50 Triệu
Số lượng: 09
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VỆ SINH TÒA NHÀ TOKYO NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VỆ SINH TÒA NHÀ TOKYO NHẬT BẢN
Ngày thi: 19/11/2019
Giới tính: NAM/NỮ
Lương cơ bản: 184,058
Số lượng: 18