Đơn hàng cho nam

TUYỂN 3 NAM NGHỀ MỘC
TUYỂN 3 NAM NGHỀ MỘC
Ngày thi: 14/08/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 3
1
TUYỂN 12 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
TUYỂN 12 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Ngày thi: 20/10/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 12
TUYỂN 20 NAM LỢP NGÓI
TUYỂN 20 NAM LỢP NGÓI
Ngày thi: 20/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 20
1
TUYỂN 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
TUYỂN 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 28/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 10
TUYỂN 5 NAM HÀN XÌ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
TUYỂN 5 NAM HÀN XÌ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Ngày thi: 24/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 5
TUYỂN 15 NAM CƠ KHÍ Ô TÔ, MÁY MÓC CƠ KHÍ
TUYỂN 15 NAM CƠ KHÍ Ô TÔ, MÁY MÓC CƠ KHÍ
Ngày thi: 15/08/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 15
TUYỂN 39 NAM BUỘC THÉP
TUYỂN 39 NAM BUỘC THÉP
Ngày thi: 31/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 39
1
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 27/05/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 35 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 18/05/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 9 NAM SƠN XÂY DỰNG
Ngày thi: 15/05/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 6 NAM GIÀN GIÁO
TUYỂN 6 NAM GIÀN GIÁO
Ngày thi: 15/05/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 15 NAM GIÀN GIÁO
Ngày thi: 22/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 15
1
Tuyển 6 nam lắp đặt đường ống
Ngày thi: 23/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 18 NAM CƠ KHÍ GIA DỤNG, VĂN PHÒNG
TUYỂN 18 NAM CƠ KHÍ GIA DỤNG, VĂN PHÒNG
Ngày thi: 12/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 Triệu
Số lượng: 12/04/2019
1
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 13/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 27 triệu đồng
Số lượng: 9