Đơn hàng cho nam

TUYỂN ĐƠN HÀNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG XKLĐ SANG NHẬT BẢN
TUYỂN ĐƠN HÀNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG XKLĐ SANG NHẬT BẢN
Ngày thi: 11/11/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu đồng / tháng
Số lượng: 09
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG NAM LÀM CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG NAM LÀM CỐT THÉP TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 14/11/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu đồng / tháng
Số lượng: 05
TUYỂN DỤNG NAM GIÀN GIÁO XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG NAM GIÀN GIÁO XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/11/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu đồng / tháng
Số lượng: 09
TUYỂN GẤP NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐI XKLĐ NHẬT BẢN
TUYỂN GẤP NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐI XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 20/10/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 triệu đồng / tháng
Số lượng: 05
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 21/10/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 10
TUYỂN 03 NAM CƠ KHÍ-PHAY XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 03 NAM CƠ KHÍ-PHAY XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 25/10/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu đồng / tháng
Số lượng: 03
TUYỂN GẤP 5 NAM GIÀN GIÁO XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN GẤP 5 NAM GIÀN GIÁO XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 7/11/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu đồng / tháng
Số lượng: 05
TUYỂN 12 NAM HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 12 NAM HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 15/11/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 12
TUYỂN GẤP NAM CỐT THÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
TUYỂN GẤP NAM CỐT THÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
Ngày thi: 4/11/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu đồng / tháng
Số lượng: 05
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XKLĐ TẠI NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XKLĐ TẠI NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
Ngày thi: 8/11/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu đồng / tháng
Số lượng: 16
1
ĐƠN HÀNG THU HOẠCH RAU LƯƠNG SIÊU CAO, ĐÃI NGỘ TỐT TẠI NAGANO NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG THU HOẠCH RAU LƯƠNG SIÊU CAO, ĐÃI NGỘ TỐT TẠI NAGANO NHẬT BẢN
Ngày thi: 12/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 148.400 yên
Số lượng: 21
1
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN XÚC XÍCH VIỆC NHÀN LƯƠNG CAO TẠI FUKUI, NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN XÚC XÍCH VIỆC NHÀN LƯƠNG CAO TẠI FUKUI, NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 32 Triệu
Số lượng: 60
1
TUYỂN GẤP 48 NAM/NỮ CHẾ BIẾN RONG BIỂN LƯƠNG CAO TẠI XÍ NGHIỆP LỚN Ở OKINAWA
TUYỂN GẤP 48 NAM/NỮ CHẾ BIẾN RONG BIỂN LƯƠNG CAO TẠI XÍ NGHIỆP LỚN Ở OKINAWA
Ngày thi: 30/08/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 32 Triệu
Số lượng: 28
1
ĐƠN VIP 20 NAM/NỮ LÀM BÁNH MỲ NHIỀU VIỆC LÀM THÊM TẠI TOYAMA, NHẬT BẢN
ĐƠN VIP 20 NAM/NỮ LÀM BÁNH MỲ NHIỀU VIỆC LÀM THÊM TẠI TOYAMA, NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/08/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 20
1
TUYỂN 40 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG FUKUSHIMA
TUYỂN 40 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG FUKUSHIMA
Ngày thi: 20/10/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 110.000 Yên/tháng
Số lượng: 40