Đơn hàng cho nữ

1
Đơn hàng xuất khẩu lao động làm cơm hộp lương cao tại Saitama Nhật Bản
Đơn hàng xuất khẩu lao động làm cơm hộp lương cao tại Saitama Nhật Bản
Ngày thi: 16/01/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 90
1
TUYỂN 12 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 09/01/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 36 NỮ CB THỨC ĂN 1 NĂM
TUYỂN 36 NỮ CB THỨC ĂN 1 NĂM
Ngày thi: 03/03/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 36 Triệu
Số lượng: 33
1
TUYỂN 12 NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA
TUYỂN 12 NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA
Ngày thi: 30.03.2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 50 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
TUYỂN 50 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
Ngày thi: 15/02/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 Triệu
Số lượng: 50
1
TUYỂN 24 NỮ ĐIỆN TỬ LÀM TẠI AICHI – GIFU
TUYỂN 24 NỮ ĐIỆN TỬ LÀM TẠI AICHI – GIFU
Ngày thi: 15/03/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 24
1
TUYỂN 06 NỮ HOÀN THIỆN NỘI THẤT
TUYỂN 06 NỮ HOÀN THIỆN NỘI THẤT
Ngày thi: 12/12/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 28 Triệu
Số lượng: 6
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VỆ SINH TÒA NHÀ TOKYO NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VỆ SINH TÒA NHÀ TOKYO NHẬT BẢN
Ngày thi: 19/11/2019
Giới tính: NAM/NỮ
Lương cơ bản: 184,058
Số lượng: 18
(HOT) TUYỂN DỤNG 30 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 1 NĂM XKLĐ NHẬT BẢN
(HOT) TUYỂN DỤNG 30 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 1 NĂM XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 26/11/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 33 triệu đồng / tháng
Số lượng: 30
TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
Ngày thi: 18/11/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 12
TUYỂN XKLĐ NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM ĐI NHẬT BẢN
TUYỂN XKLĐ NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM ĐI NHẬT BẢN
Ngày thi: 26/11/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu VNĐ/tháng
Số lượng: 50
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ & MÁY ĐIỆN TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ & MÁY ĐIỆN TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 26/10/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/tháng
Số lượng: 25
ĐƠN HÀNG XKLĐ CHO NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA – SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG XKLĐ CHO NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA – SẢN XUẤT GIÀY THỂ THAO TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 28/10/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ NGÀNH THỰC PHẨM XKLĐ NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ NGÀNH THỰC PHẨM XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 21/10/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu VNĐ/tháng
Số lượng: 15
ĐƠN HÀNG XKLĐ NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG XKLĐ NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 30/10/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu VNĐ/tháng
Số lượng: 60