Đơn hàng kỹ sư

TUYỂN GẤP XUẤT CẢNH LÀM KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI NHẬT BẢN T10/2019
TUYỂN GẤP XUẤT CẢNH LÀM KỸ SƯ CƠ KHÍ TẠI NHẬT BẢN T10/2019
Ngày thi: 23/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 180.000-25.0000
Số lượng: 06
TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM THIẾT KẾ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM THIẾT KẾ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 20/01/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 205.000
Số lượng: 20
ĐƠN HÀNG TUYỂN KỸ SƯ THAO TÁC MÁY ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN KỸ SƯ THAO TÁC MÁY ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 08/12/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 200.000
Số lượng: 06
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 210.000 - 250.000
Số lượng: 03
TUYỂN 120 LAO ĐỘNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 120 LAO ĐỘNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 02/11/2018
Giới tính: Nam- Nữ
Lương cơ bản: 150.000
Số lượng: 120
TUYỂN 10 LAO ĐỘNG NAM THIẾT KẾ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 10 LAO ĐỘNG NAM THIẾT KẾ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: Đợt 1: Ngày15/10, Đợt 2: Ngày 31/10; Đợt 3: Ngày 15/11; Đợt 4: Ngày 30/11
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 205.000
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Ngày thi: 25/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 200.000
Số lượng: 4
ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Ngày thi: 02/11/2018
Giới tính: Nam/Nữ
Lương cơ bản: 150.000
Số lượng: 120
ĐƠN HÀNG CẮT TỈA CÂY CẢNH TẠI SAITAMA
ĐƠN HÀNG CẮT TỈA CÂY CẢNH TẠI SAITAMA
Ngày thi: 13/10/2018
Giới tính: Nam- Nữ
Lương cơ bản: 220.000
Số lượng: 06
ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC, NC
ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC, NC
Ngày thi: 12/10/2018
Giới tính: Nam - Nữ
Lương cơ bản: 180.000 yên
Số lượng: 4
ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ, LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ
ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ, LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ
Ngày thi: Đợt 1: Ngày15/10, Đợt 2: Ngày 31/10; Đợt 3: Ngày 15/11; Đợt 4: Ngày 30/11
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 235.000 yên
Số lượng: 10
1
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư xây dựng
Ngày thi: 18/02/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 220.000
Số lượng: 6
1
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư xây dựng
Ngày thi: 18/02/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 220.000 Yên
Số lượng: 6