Tin tuyển dụng

1
Đơn hàng xuất khẩu lao động làm cơm hộp lương cao tại Saitama Nhật Bản
Đơn hàng xuất khẩu lao động làm cơm hộp lương cao tại Saitama Nhật Bản
Ngày thi: 16/01/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 90
1
TUYỂN 3 NAM LẮP CỐP PHA PANEN
Ngày thi: 10/01/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 Triệu
Số lượng: 3
1
TUYỂN 12 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 09/01/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 6 NAM CƠ KHÍ ĐÚC
Ngày thi: 20-01-2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 40 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
TUYỂN 40 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
Ngày thi: 05.04.2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 33 Triệu
Số lượng: 40
1
TUYỂN 12 NAM CỐT THÉP
TUYỂN 12 NAM CỐT THÉP
Ngày thi: 04/03/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 36 NỮ CB THỨC ĂN 1 NĂM
TUYỂN 36 NỮ CB THỨC ĂN 1 NĂM
Ngày thi: 03/03/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 36 Triệu
Số lượng: 33
1
TUYỂN 12 NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA
TUYỂN 12 NỮ NGÀNH ĐÚC NHỰA
Ngày thi: 30.03.2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 32 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 50 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
TUYỂN 50 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN
Ngày thi: 15/02/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 Triệu
Số lượng: 50
1
TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI
TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI
Ngày thi: 25.03.2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 34 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 06 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
TUYỂN 06 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
Ngày thi: 07/01/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 09 NAM CƠ KHÍ HÀN
TUYỂN 09 NAM CƠ KHÍ HÀN
Ngày thi: 02/02/2020
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 9
1
TUYỂN 6 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ
TUYỂN 6 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ
Ngày thi: 30.12.2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 28 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 6 NAM DÁN GIẤY TƯỜNG TỈNH CHIBA
TUYỂN 6 NAM DÁN GIẤY TƯỜNG TỈNH CHIBA
Ngày thi: 30-12-2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 24 NỮ ĐIỆN TỬ LÀM TẠI AICHI – GIFU
TUYỂN 24 NỮ ĐIỆN TỬ LÀM TẠI AICHI – GIFU
Ngày thi: 15/03/2020
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 24