Tin tuyển dụng

1
ĐƠN HÀNG THU HOẠCH RAU LƯƠNG SIÊU CAO, ĐÃI NGỘ TỐT TẠI NAGANO NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG THU HOẠCH RAU LƯƠNG SIÊU CAO, ĐÃI NGỘ TỐT TẠI NAGANO NHẬT BẢN
Ngày thi: 12/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 148.400 yên
Số lượng: 21
1
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN XÚC XÍCH VIỆC NHÀN LƯƠNG CAO TẠI FUKUI, NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN XÚC XÍCH VIỆC NHÀN LƯƠNG CAO TẠI FUKUI, NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 32 Triệu
Số lượng: 60
1
TUYỂN GẤP 48 NAM/NỮ CHẾ BIẾN RONG BIỂN LƯƠNG CAO TẠI XÍ NGHIỆP LỚN Ở OKINAWA
TUYỂN GẤP 48 NAM/NỮ CHẾ BIẾN RONG BIỂN LƯƠNG CAO TẠI XÍ NGHIỆP LỚN Ở OKINAWA
Ngày thi: 30/08/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 32 Triệu
Số lượng: 28
1
CẦN NGAY 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI XÍ NGHIỆP LỚN Ở NAGANO, NHẬT BẢN
CẦN NGAY 20 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI XÍ NGHIỆP LỚN Ở NAGANO, NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 20
1
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LƯƠNG 30 TRIỆU, PHÍ THẤP TẠI CHIBA, NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LƯƠNG 30 TRIỆU, PHÍ THẤP TẠI CHIBA, NHẬT BẢN
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 15
1
ĐƠN VIP 20 NAM/NỮ LÀM BÁNH MỲ NHIỀU VIỆC LÀM THÊM TẠI TOYAMA, NHẬT BẢN
ĐƠN VIP 20 NAM/NỮ LÀM BÁNH MỲ NHIỀU VIỆC LÀM THÊM TẠI TOYAMA, NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/08/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 20
1
TUYỂN 40 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG FUKUSHIMA
TUYỂN 40 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG FUKUSHIMA
Ngày thi: 20/10/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 110.000 Yên/tháng
Số lượng: 40
TUYỂN 3 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 3 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 03
TUYỂN ĐƠN HÀNG NAM LÀM SƠN KIM LOẠI XKLĐ NHẬT BẢN
TUYỂN ĐƠN HÀNG NAM LÀM SƠN KIM LOẠI XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 24/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NAM-TTS QUAY LẠI XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NAM-TTS QUAY LẠI XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 36 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 05
TUYỂN DỤNG 18 NAM LÀM NGÀNH IN XKLĐ NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG 18 NAM LÀM NGÀNH IN XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/10/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 18
TUYỂN GẤP 20 NAM ĐƠN HÀNG THỜI VỤ 8 THÁNG LÀM THU HOẠCH RAU TẠI NAGANO- NHẬT BẢN
TUYỂN GẤP 20 NAM ĐƠN HÀNG THỜI VỤ 8 THÁNG LÀM THU HOẠCH RAU TẠI NAGANO- NHẬT BẢN
Ngày thi: 28/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 149.000
Số lượng: 20
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 13 Man đến 14 Man/tháng
Số lượng: 30
TUYỂN 60 NỮ ĐI XKLĐ NHẬT BẢN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA
TUYỂN 60 NỮ ĐI XKLĐ NHẬT BẢN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA
Ngày thi: 10/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/tháng
Số lượng: 60
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 4 NAM LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 4 NAM LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 04