Tin tuyển dụng

1
TUYỂN NỮ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN TẠI NHẬT BẢN
1
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG CẮT TỈA CÂY CẢNH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG CẮT TỈA CÂY CẢNH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 05/01/2019
Giới tính: Nam - Nữ
Lương cơ bản: 220.000
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC, NC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC, NC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 22/12/2018
Giới tính: Nam - Nữ
Lương cơ bản: 180.000
Số lượng: 08
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG THIẾT KẾ, LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG THIẾT KẾ, LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 28/12/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 205.000
Số lượng: 20
TUYỂN NỮ LAO ĐỘNG LÀM ĐÓNG GÓI TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN NỮ LAO ĐỘNG LÀM ĐÓNG GÓI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 24/12/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 130.000
Số lượng: 15
TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM THIẾT KẾ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM THIẾT KẾ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 20/01/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 205.000
Số lượng: 20
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM TRÁT VỮA TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM TRÁT VỮA TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 30/12/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 145.000
Số lượng: 25
TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG NAM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG NAM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 31/12/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 141.000 - 145.000
Số lượng: 25
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM CHĂN NUÔI BÒ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM CHĂN NUÔI BÒ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 10/12/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 90.000 - 95.000
Số lượng: 06
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM PATE TỪ THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM PATE TỪ THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 10/12/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 90.000 - 95.000
Số lượng: 15
TUYỂN LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU NHẬT BẢN LÀM MỘC CỐT PHA
TUYỂN LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU NHẬT BẢN LÀM MỘC CỐT PHA
Ngày thi: Tháng 11/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 112.440
Số lượng: 06
ĐƠN HÀNG TUYỂN KỸ SƯ THAO TÁC MÁY ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN KỸ SƯ THAO TÁC MÁY ĐÚC NHỰA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 08/12/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 200.000
Số lượng: 06
TUYỂN 09 NAM ĐI ĐƠN HÀNG LÀM MỘC CỐT PHA TẠI TOKYO
TUYỂN 09 NAM ĐI ĐƠN HÀNG LÀM MỘC CỐT PHA TẠI TOKYO
Ngày thi: 07/11/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 112.440
Số lượng: 09
TUYỂN 06 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY MÀI ĐÁ TẠI GIFU – NHẬT BẢN
TUYỂN 06 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY MÀI ĐÁ TẠI GIFU – NHẬT BẢN
Ngày thi: 16/11/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 110.000
Số lượng: 06
TUYỂN LAO ĐỘNG GIA CÔNG CỐT PHA TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN LAO ĐỘNG GIA CÔNG CỐT PHA TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 09/11/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 100.000 - 105.000
Số lượng: 03