Tin tuyển dụng

ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY QUẦN ÁO TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY QUẦN ÁO TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 09/11/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000 - 100.000
Số lượng: 09
ĐƠN HÀNG TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NỮ CHĂN NUÔI BÒ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NỮ CHĂN NUÔI BÒ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 10/12/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 90.000 - 95.000
Số lượng: 06
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐI NHẬT BẢN LẮP ĐẶT MÁY PHUN BÊ TÔNG
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐI NHẬT BẢN LẮP ĐẶT MÁY PHUN BÊ TÔNG
Ngày thi: 27/09/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 115.000 - 125.000
Số lượng: 09
TUYỂN 09 NAM ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN LÀM GIA CÔNG SẮT THÉP
TUYỂN 09 NAM ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN LÀM GIA CÔNG SẮT THÉP
Ngày thi: Tháng 11/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 98.791
Số lượng: 09
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU MAY VÀ DỆT LEN TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU MAY VÀ DỆT LEN TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 2/11/2018
Giới tính: Nam- Nữ
Lương cơ bản: 90.000 - 95.000
Số lượng: 08
TUYỂN 08 LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY MẶC TẠI NIIGATA – NHẬT BẢN
TUYỂN 08 LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY MẶC TẠI NIIGATA – NHẬT BẢN
Ngày thi: 02/11/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 90.000 - 95.000
Số lượng: 08
ĐƠN HÀNG TUYỂN 06 NỮ CHĂN NUÔI LỢN TẠI NHẬT
ĐƠN HÀNG TUYỂN 06 NỮ CHĂN NUÔI LỢN TẠI NHẬT
Ngày thi: 13/10/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 100.000 - 105.000
Số lượng: 06
ĐƠN HÀNG XKLĐ NHẬT BẢN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
ĐƠN HÀNG XKLĐ NHẬT BẢN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Ngày thi: 23/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 100.000 - 105.000
Số lượng: 09
Tuyển XKLĐ Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản tại Hokkaido
Tuyển XKLĐ Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản tại Hokkaido
Ngày thi: 15/11/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000 - 105.000
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN 13 NỮ LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN XKLĐ SANG NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 13 NỮ LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN XKLĐ SANG NHẬT BẢN
Ngày thi: 22/11/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000 - 105.000
Số lượng: 13
TUYỂN XKLĐ NHẬT BẢN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN PATE TỪ THỦY SẢN TẠI NAGASAKI
TUYỂN XKLĐ NHẬT BẢN ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN PATE TỪ THỦY SẢN TẠI NAGASAKI
Ngày thi: 10/12/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 90.000-95.000
Số lượng: 15
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM VẬN HÀNH MÁY DỆT, MÁY SE SỢI TẠI NHẬT BẢN
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM VẬN HÀNH MÁY DỆT, MÁY SE SỢI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 02/11/2018
Giới tính: Nam- Nữ
Lương cơ bản: 90.000 - 95.000
Số lượng: 12
TUYỂN 40 NỮ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU LÀM MAY QUẦN ÁO TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 40 NỮ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU LÀM MAY QUẦN ÁO TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 21/10/2018 và 24/10/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 135.000
Số lượng: 40
Tuyển XKLĐ Nhật Bản 2018 thi công bơm bê tông cốt pha xây dựng
Tuyển XKLĐ Nhật Bản 2018 thi công bơm bê tông cốt pha xây dựng
Ngày thi: 25/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 120.000-125.000
Số lượng: 07
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU SANG NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU SANG NHẬT BẢN
Ngày thi: 21/10/18
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000 - 105.000
Số lượng: 09