Tin tuyển dụng

TUYỂN 9 NỮ XKLĐ SANG NHẬT BẢN LÀM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NỮ XKLĐ SANG NHẬT BẢN LÀM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 09
TUYỂN 5 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 5 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 17/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng
Số lượng: 05
ĐƠN HÀNG TUYỂN 10 NAM LÀM SƠN KIM LOẠI TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 10 NAM LÀM SƠN KIM LOẠI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 18/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 15 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 15 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng/tháng
Số lượng: 15
TUYỂN 10 NAM XKLĐ NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
TUYỂN 10 NAM XKLĐ NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
Ngày thi: 25/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng / tháng
Số lượng: 10
TUYỂN 12 NAM XKLĐ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 12 NAM XKLĐ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 17/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/tháng
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 10/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 60
TUYỂN 05 NỮ LÀM KIỂM TRA MÁY TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 05 NỮ LÀM KIỂM TRA MÁY TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 05
TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM SANG NHẬT BẢN LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM SANG NHẬT BẢN LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 06
TUYỂN DỤNG XKLĐ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI HIROSHIMA-NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG XKLĐ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI HIROSHIMA-NHẬT BẢN
Ngày thi:  26/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 170.000
Số lượng: 30
ĐƠN HÀNG TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 25/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 15,4 Man
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NỮ LÀM ĐÚC NHỰA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NỮ LÀM ĐÚC NHỰA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019
Ngày thi: 03/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 14,2 Man
Số lượng: 05
ĐƠN HÀNG TUYỂN 8 NAM ĐIỀU KHIỂN PHAY, TIỆN XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 8 NAM ĐIỀU KHIỂN PHAY, TIỆN XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 22/08/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 17,3 Man
Số lượng: 08
ĐƠN HÀNG XKLĐ NHẬT BẢN LÀM CHẾ BIẾN THỦY SẢN
ĐƠN HÀNG XKLĐ NHẬT BẢN LÀM CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngày thi: 12/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 14 Man/ tháng
Số lượng: 30
TUYỂN 20 NỮ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NGÀNH KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 20 NỮ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NGÀNH KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 06/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 15,1 Man
Số lượng: 20