Tin tuyển dụng

1
Tuyển 6 nam lắp đặt đường ống
Ngày thi: 23/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 18 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
TUYỂN 18 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
Ngày thi: 12/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 18
1
TUYỂN 18 NAM CƠ KHÍ GIA DỤNG, VĂN PHÒNG
TUYỂN 18 NAM CƠ KHÍ GIA DỤNG, VĂN PHÒNG
Ngày thi: 12/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 Triệu
Số lượng: 12/04/2019
1
TUYỂN 21 NỮ KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 21 NỮ KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 13/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 27 triệu đồng
Số lượng: 12
1
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 13/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 27 triệu đồng
Số lượng: 9
1
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 16/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 28 triệu đồng
Số lượng: 9
1
TUYỂN 33 NAM LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO
TUYỂN 33 NAM LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO
Ngày thi: 04/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 20
1
TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Ngày thi: 23/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 50
1
Đơn hàng gia công cơ khí lương siêu cao cho Nam đi Nhật Bản
Đơn hàng gia công cơ khí lương siêu cao cho Nam đi Nhật Bản
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: nam
Lương cơ bản: 200.000
Số lượng: 36
1
TUYỂN THỢ HÀN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI OSAKA
TUYỂN THỢ HÀN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI OSAKA
Ngày thi: 02/03/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 162.000
Số lượng: 15
1
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 210.000
Số lượng: 13
1
NAM THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI OSAKA – NHẬT BẢN
NAM THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI OSAKA – NHẬT BẢN
Ngày thi: 20/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 162.240
Số lượng: 18
1
TUYỂN 16 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY GIFU
Ngày thi: 16/04/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 110.000
Số lượng: 16
1
Tuyển 10 Nữ lao động đi Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản
Tuyển 10 Nữ lao động đi Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản
Ngày thi: 15/03/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 105.000
Số lượng: 10
1
16 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY MÀI ĐÁ TẠI GIFU
16 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY MÀI ĐÁ TẠI GIFU
Ngày thi: 25/03/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 100.000
Số lượng: 16