Tin tuyển dụng

ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 13 Man đến 14 Man/tháng
Số lượng: 30
TUYỂN 60 NỮ ĐI XKLĐ NHẬT BẢN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA
TUYỂN 60 NỮ ĐI XKLĐ NHẬT BẢN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA
Ngày thi: 10/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/tháng
Số lượng: 60
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 4 NAM LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 4 NAM LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 04
TUYỂN 9 NỮ XKLĐ SANG NHẬT BẢN LÀM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NỮ XKLĐ SANG NHẬT BẢN LÀM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 09
TUYỂN 5 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 5 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 17/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng
Số lượng: 05
ĐƠN HÀNG TUYỂN 10 NAM LÀM SƠN KIM LOẠI TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 10 NAM LÀM SƠN KIM LOẠI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 18/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 15 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 15 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng/tháng
Số lượng: 15
TUYỂN 10 NAM XKLĐ NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
TUYỂN 10 NAM XKLĐ NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
Ngày thi: 25/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng / tháng
Số lượng: 10
TUYỂN 12 NAM XKLĐ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 12 NAM XKLĐ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 17/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/tháng
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 10/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 60
TUYỂN 05 NỮ LÀM KIỂM TRA MÁY TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 05 NỮ LÀM KIỂM TRA MÁY TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 05
TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM SANG NHẬT BẢN LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM SANG NHẬT BẢN LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 06
TUYỂN DỤNG XKLĐ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI HIROSHIMA-NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG XKLĐ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI HIROSHIMA-NHẬT BẢN
Ngày thi:  26/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 170.000
Số lượng: 30
ĐƠN HÀNG TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 25/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 15,4 Man
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NỮ LÀM ĐÚC NHỰA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NỮ LÀM ĐÚC NHỰA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019
Ngày thi: 03/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 14,2 Man
Số lượng: 05