Tin tuyển dụng

1
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LƯƠNG 30 TRIỆU, PHÍ THẤP TẠI CHIBA, NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LƯƠNG 30 TRIỆU, PHÍ THẤP TẠI CHIBA, NHẬT BẢN
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 15
1
ĐƠN VIP 20 NAM/NỮ LÀM BÁNH MỲ NHIỀU VIỆC LÀM THÊM TẠI TOYAMA, NHẬT BẢN
ĐƠN VIP 20 NAM/NỮ LÀM BÁNH MỲ NHIỀU VIỆC LÀM THÊM TẠI TOYAMA, NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/08/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 30 Triệu
Số lượng: 20
1
TUYỂN 40 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG FUKUSHIMA
TUYỂN 40 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG FUKUSHIMA
Ngày thi: 20/10/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 110.000 Yên/tháng
Số lượng: 40
TUYỂN 3 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 3 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 03
TUYỂN ĐƠN HÀNG NAM LÀM SƠN KIM LOẠI XKLĐ NHẬT BẢN
TUYỂN ĐƠN HÀNG NAM LÀM SƠN KIM LOẠI XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 24/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NAM-TTS QUAY LẠI XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NAM-TTS QUAY LẠI XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 27/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 36 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 05
TUYỂN DỤNG 18 NAM LÀM NGÀNH IN XKLĐ NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG 18 NAM LÀM NGÀNH IN XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/10/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 18
TUYỂN GẤP 20 NAM ĐƠN HÀNG THỜI VỤ 8 THÁNG LÀM THU HOẠCH RAU TẠI NAGANO- NHẬT BẢN
TUYỂN GẤP 20 NAM ĐƠN HÀNG THỜI VỤ 8 THÁNG LÀM THU HOẠCH RAU TẠI NAGANO- NHẬT BẢN
Ngày thi: 28/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 149.000
Số lượng: 20
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 13 Man đến 14 Man/tháng
Số lượng: 30
TUYỂN 60 NỮ ĐI XKLĐ NHẬT BẢN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA
TUYỂN 60 NỮ ĐI XKLĐ NHẬT BẢN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA
Ngày thi: 10/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/tháng
Số lượng: 60
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 4 NAM LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 4 NAM LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 04
TUYỂN 9 NỮ XKLĐ SANG NHẬT BẢN LÀM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NỮ XKLĐ SANG NHẬT BẢN LÀM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 09
TUYỂN 5 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 5 NAM XKLĐ LÀM SƠN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 17/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng
Số lượng: 05
ĐƠN HÀNG TUYỂN 10 NAM LÀM SƠN KIM LOẠI TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 10 NAM LÀM SƠN KIM LOẠI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 18/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 15 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 15 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng/tháng
Số lượng: 15