Tin tuyển dụng

TUYỂN 10 NAM XKLĐ NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
TUYỂN 10 NAM XKLĐ NHẬT BẢN LẮP CỐP PHA PANEN
Ngày thi: 25/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu đồng / tháng
Số lượng: 10
TUYỂN 12 NAM XKLĐ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 12 NAM XKLĐ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 17/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/tháng
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 10/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 29 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 60
TUYỂN 05 NỮ LÀM KIỂM TRA MÁY TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 05 NỮ LÀM KIỂM TRA MÁY TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 05
TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM SANG NHẬT BẢN LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
TUYỂN 06 LAO ĐỘNG NAM SANG NHẬT BẢN LÀM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
Ngày thi: 14/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 06
TUYỂN DỤNG XKLĐ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI HIROSHIMA-NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG XKLĐ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TẠI HIROSHIMA-NHẬT BẢN
Ngày thi:  26/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 170.000
Số lượng: 30
ĐƠN HÀNG TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 25/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 15,4 Man
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NỮ LÀM ĐÚC NHỰA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019
ĐƠN HÀNG TUYỂN 5 NỮ LÀM ĐÚC NHỰA TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019
Ngày thi: 03/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 14,2 Man
Số lượng: 05
ĐƠN HÀNG TUYỂN 8 NAM ĐIỀU KHIỂN PHAY, TIỆN XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 8 NAM ĐIỀU KHIỂN PHAY, TIỆN XKLĐ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 22/08/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 17,3 Man
Số lượng: 08
ĐƠN HÀNG XKLĐ NHẬT BẢN LÀM CHẾ BIẾN THỦY SẢN
ĐƠN HÀNG XKLĐ NHẬT BẢN LÀM CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Ngày thi: 12/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 14 Man/ tháng
Số lượng: 30
TUYỂN 20 NỮ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NGÀNH KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 20 NỮ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NGÀNH KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 06/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 15,1 Man
Số lượng: 20
TUYỂN XKLĐ 10 NAM LÀM NGÀNH MẠ TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN XKLĐ 10 NAM LÀM NGÀNH MẠ TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 22/08/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 16,4 Man
Số lượng: 10
1
TUYỂN 12 NỮ-CHẾ TẠO TẤM MẠCH IN
Ngày thi: 17/07/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 12
1
TUYỂN 12 NAM – CHỐNG THẤM
Ngày thi: 23/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 Triệu
Số lượng: 12
TUYỂN 30 NỮ XKLĐ LÀM CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 30 NỮ XKLĐ LÀM CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 28/07/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 145.000
Số lượng: 30