Tin tuyển dụng

1
TUYỂN 02 NỮ MAY QUẦN ÁO XKLĐ NHẬT BẢN
TUYỂN 02 NỮ MAY QUẦN ÁO XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 01/07/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 895 yên/giờ
Số lượng: 02
1
TUYỂN DỤNG 06 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHẬT BẢN
TUYỂN DỤNG 06 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHẬT BẢN
Ngày thi: 17/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 215.000
Số lượng: 05
TUYỂN DỤNG 20 NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP ĐI NHẬT
TUYỂN DỤNG 20 NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP ĐI NHẬT
Ngày thi: 23/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 895 yên/giờ
Số lượng: 20
TUYỂN 05 LAO ĐỘNG CHẾ TẠO CỐT THÉP XKLĐ NHẬT BẢN
TUYỂN 05 LAO ĐỘNG CHẾ TẠO CỐT THÉP XKLĐ NHẬT BẢN
Ngày thi: 20/06/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu đồng/ tháng
Số lượng: 05
1
XKLĐ TUYỂN 10 NỮ SẢN XUẤT BÁNH KẸO TẠI NHẬT BẢN
XKLĐ TUYỂN 10 NỮ SẢN XUẤT BÁNH KẸO TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 24/06/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 898 yên/tháng
Số lượng: 10
ĐƠN HÀNG TUYỂN 06 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 06 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 08/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 168
Số lượng: 06
TUYỂN 3 NAM NGHỀ MỘC
TUYỂN 3 NAM NGHỀ MỘC
Ngày thi: 14/08/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 3
1
TUYỂN 12 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
TUYỂN 12 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Ngày thi: 20/10/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 12
TUYỂN 5 NỮ GIA CÔNG, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
TUYỂN 5 NỮ GIA CÔNG, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
Ngày thi: 18/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 5
TUYỂN 20 NAM LỢP NGÓI
TUYỂN 20 NAM LỢP NGÓI
Ngày thi: 20/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 37 triệu
Số lượng: 20
1
TUYỂN 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
TUYỂN 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 28/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 10
TUYỂN 5 NAM HÀN XÌ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
TUYỂN 5 NAM HÀN XÌ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Ngày thi: 24/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 triệu
Số lượng: 5
TUYỂN 15 NAM CƠ KHÍ Ô TÔ, MÁY MÓC CƠ KHÍ
TUYỂN 15 NAM CƠ KHÍ Ô TÔ, MÁY MÓC CƠ KHÍ
Ngày thi: 15/08/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 30 triệu
Số lượng: 15
TUYỂN 40 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
TUYỂN 40 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
Ngày thi: 15/08/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 34 triệu
Số lượng: 40
TUYỂN 39 NAM BUỘC THÉP
TUYỂN 39 NAM BUỘC THÉP
Ngày thi: 31/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 33 triệu
Số lượng: 39