Tin tuyển dụng

TUYỂN 45 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN LẤY ĐẾN 40 TUỔI
TUYỂN 45 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN LẤY ĐẾN 40 TUỔI
Ngày thi: 25/07/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 27 triệu
Số lượng: 45
1
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 27/05/2019
Giới tính: Nam, Nữ
Lương cơ bản: 35 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Ngày thi: 18/05/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 9 NAM SƠN XÂY DỰNG
Ngày thi: 15/05/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Ngày thi: 13/05/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 26Tr
Số lượng: 15
1
TUYỂN 6 NAM GIÀN GIÁO
TUYỂN 6 NAM GIÀN GIÁO
Ngày thi: 15/05/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 15 NAM GIÀN GIÁO
Ngày thi: 22/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 35 triệu
Số lượng: 15
1
Tuyển 6 nam lắp đặt đường ống
Ngày thi: 23/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 40 triệu
Số lượng: 6
1
TUYỂN 18 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
TUYỂN 18 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ
Ngày thi: 12/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 31 Triệu
Số lượng: 18
1
TUYỂN 18 NAM CƠ KHÍ GIA DỤNG, VĂN PHÒNG
TUYỂN 18 NAM CƠ KHÍ GIA DỤNG, VĂN PHÒNG
Ngày thi: 12/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 29 Triệu
Số lượng: 12/04/2019
1
TUYỂN 21 NỮ KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 21 NỮ KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 13/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 27 triệu đồng
Số lượng: 12
1
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 13/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 27 triệu đồng
Số lượng: 9
1
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
TUYỂN 9 NAM KIỂM TRA MÁY
Ngày thi: 16/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 28 triệu đồng
Số lượng: 9
1
TUYỂN 33 NAM LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO
TUYỂN 33 NAM LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO
Ngày thi: 04/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 20
1
TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Ngày thi: 23/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 32 triệu
Số lượng: 50