Tin tuyển dụng

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM VẬN HÀNH MÁY DỆT, MÁY SE SỢI TẠI NHẬT BẢN
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM VẬN HÀNH MÁY DỆT, MÁY SE SỢI TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 02/11/2018
Giới tính: Nam- Nữ
Lương cơ bản: 90.000 - 95.000
Số lượng: 12
TUYỂN 40 NỮ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU LÀM MAY QUẦN ÁO TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN 40 NỮ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU LÀM MAY QUẦN ÁO TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 21/10/2018 và 24/10/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 135.000
Số lượng: 40
Tuyển XKLĐ Nhật Bản 2018 thi công bơm bê tông cốt pha xây dựng
Tuyển XKLĐ Nhật Bản 2018 thi công bơm bê tông cốt pha xây dựng
Ngày thi: 25/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 120.000-125.000
Số lượng: 07
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU SANG NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU SANG NHẬT BẢN
Ngày thi: 21/10/18
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000 - 105.000
Số lượng: 09
TUYỂN NAM NỮ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN NAM NỮ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 20/10/2018
Giới tính: Nam- Nữ
Lương cơ bản: 100.000 - 110.000
Số lượng: 07
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG NHẬT BẢN
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG NHẬT BẢN
Ngày thi: 22/10/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000 - 105.000
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 210.000 - 250.000
Số lượng: 03
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN LAO ĐỘNG GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 16/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 115.000 - 120.000
Số lượng: 09
ĐƠN HÀNG IN ẤN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG IN ẤN VÀ BẢO DƯỠNG MÁY TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 19/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 211.000
Số lượng: 12
ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM TRÁT VỮA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM TRÁT VỮA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG NHẬT BẢN
Ngày thi: 11/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 145.000
Số lượng: 3
ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
Ngày thi: 22/10/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 130.000
Số lượng: 18
ĐƠN HÀNG TUYỂN 09 NỮ ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG TUYỂN 09 NỮ ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 24/10/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: ~ 130.000
Số lượng: 09
ĐƠN HÀNG XKLĐ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG XKLĐ CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 15/10/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000 - 105.000
Số lượng: 13
TUYỂN NAM ĐIỀU DƯỠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG NHẬT BẢN
TUYỂN NAM ĐIỀU DƯỠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG NHẬT BẢN
Ngày thi: 31/10/2018 
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 141.000 - 145.000
Số lượng: 13
TUYỂN NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
TUYỂN NỮ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
Ngày thi: 31/10/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 141.000- 145.000
Số lượng: 07