Tin tuyển dụng

1
Đơn hàng gia công cơ khí lương siêu cao cho Nam đi Nhật Bản
Đơn hàng gia công cơ khí lương siêu cao cho Nam đi Nhật Bản
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: nam
Lương cơ bản: 200.000
Số lượng: 36
1
TUYỂN THỢ HÀN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI OSAKA
TUYỂN THỢ HÀN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI OSAKA
Ngày thi: 02/03/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 162.000
Số lượng: 15
1
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
Ngày thi: 23/09/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 210.000
Số lượng: 13
1
NAM THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI OSAKA – NHẬT BẢN
NAM THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI OSAKA – NHẬT BẢN
Ngày thi: 20/07/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 162.240
Số lượng: 18
1
TUYỂN 16 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY GIFU
Ngày thi: 16/04/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 110.000
Số lượng: 16
1
Tuyển 10 Nữ lao động đi Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản
Tuyển 10 Nữ lao động đi Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản
Ngày thi: 15/03/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 105.000
Số lượng: 10
1
16 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY MÀI ĐÁ TẠI GIFU
16 NỮ ĐI ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY MÀI ĐÁ TẠI GIFU
Ngày thi: 25/03/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 100.000
Số lượng: 16
1
TUYỂN LAO ĐỘNG THI CÔNG CỐT PHA
TUYỂN LAO ĐỘNG THI CÔNG CỐT PHA
Ngày thi: 06/06/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 100.000
Số lượng: 13
1
XKLĐ NHẬT BẢN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
XKLĐ NHẬT BẢN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Ngày thi: 23/12/2018
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 105.000
Số lượng: 19
1
XKLĐ Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản tại Hokkaido
XKLĐ Nhật Bản làm chế biến thủy hải sản tại Hokkaido
Ngày thi: 22/12/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 125.000
Số lượng: 20
1
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN PATE TỪ THỦY SẢN TẠI NAGASAKI
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN PATE TỪ THỦY SẢN TẠI NAGASAKI
Ngày thi: 10/12/2018
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000
Số lượng: 35
1
XKLĐ LAO ĐỘNG LÀM VẬN HÀNH MÁY DỆT, MÁY SE SỢI
XKLĐ LAO ĐỘNG LÀM VẬN HÀNH MÁY DỆT, MÁY SE SỢI
Ngày thi: 02/01/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 95.000
Số lượng: 25
1
TUYỂN 30 NỮ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU LÀM MAY QUẦN ÁO
TUYỂN 30 NỮ LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU LÀM MAY QUẦN ÁO
Ngày thi: 24/01/2019
Giới tính: Nữ
Lương cơ bản: 135.000
Số lượng: 30
1
XKLĐ Nhật Bản 2019 Thi công bơm bê tông cốt pha
XKLĐ Nhật Bản 2019 Thi công bơm bê tông cốt pha
Ngày thi: 25/04/2019
Giới tính: Nam
Lương cơ bản: 120.000
Số lượng: 20
1
ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP SANG NHẬT BẢN